Regulamin warsztaty stacjonarne

REGULAMIN WARSZTATY RĘKODZIELNICZE BCANDLE.PL CONCEPT STORE KATOWICE

 

§1. Definicje

 1. Organizator – organizatorem jest B-Candle Magdalena Sulej z siedzibą w Katowicach ul. Jagiellońska 21 lok.1. NIP 9542815625, tel. 691970919
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Materiały edukacyjne – wszelkie materiały – treści tekstowe i graficzne udostępniane w ramach warsztatów.
 4. Uczestnik - osoba biorąca udział w warsztatach, która dokonała zapisu i wniosła opłatę za udział.

 

§2. Organizacja warsztatów

 1. W warsztatach udział mogą brać osoby powyżej 16. roku życia.
 2. Warsztaty odbywają się w wyznaczonym terminie i miejscu ogłoszonym co najmniej 2 tygodnie przed terminem.
 3. Zapisy na warsztaty odbywają się na stronie internetowej www.bcandle.pl w zakładce "warsztaty". Zapisy możliwe są maksymalnie do 5 dni przed rozpoczęciem planowanych warsztatów. Na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów zapisy są zamykane.
 4. W wypadku zbyt małej ilości Uczestników Organizator zastrzega prawo do przesunięcia terminu warsztatów. Przesunięcie terminu może mieć miejsce nie później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.
 5. Podczas warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji przekazywanych przez Organizatora, w tym do środków ochrony osobistej i BHP.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do instrukcji Organizatora.
 7. Uczestnik ma prawo podczas warsztatów do konsultacji z Organizatorem.
 8. Po odbytych warsztatach Uczestnik wchodzi w posiadanie przedmiotów, które sam wykonał.
 9. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów edukacyjnych wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest rozpowszechnianie materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.
 10. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie przebiegu warsztatów.

 

§3. Płatność i odstąpienie od umowy

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności to: płatności online, przelew tradycyjny, płatność gotówką w sklepie stacjonarnym bcandle.pl concept store w Katowicach ul. Jagiellońska 21 lub karty płatnicze.
 3. Zwrot środków realizowany jest tym samym sposobem, w jaki dokonano płatności - gotówka, przelew tradycyjny, karty płatnicze lub poprzez płatności Blue Media S.A. do 14 dni.
 4. Kupujący przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług zewnętrznego usługodawcy.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej terminie 5 dni do planowanej daty warsztatów - w przeciwnym razie uczestnictwo w warsztatach nie dojdzie do skutku.
 6. Rezygnacja z udziału w warsztatach możliwa jest nie później niż na 5 dni do planowanej daty warsztatów. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie późniejszym niż 5 dni przed datą warsztatów zwrot środków nie będzie uwzględniany.
 7. W wypadku przesunięcia terminu powyżej dwóch razy, Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz zwrot środków bez zachowania terminu 5 dni od daty warsztatów.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2023r.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony.
 4. AKCEPTACJA REGULAMINU JEST DOBROWOLNA LECZ NIEZBĘDNA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl